Programul de master RELAŢII PUBLICE ÎN MARKETING

Programul este destinat să ofere cursanţilor modalităţi de înţelegere a domeniului relaţiilor publice, acoperind toate activităţile şi obiectivele practicii de relaţii publice, atât din sectorul corporativ, cât şi din cel non-profit.

De a asigura absolvenţilor competenţele necesare desfăşurării activităţilor specifice specialiştilor de relaţii publice, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei resurselor umane de specialitate

Programul este dedicat absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă.

Prof. univ. dr. Daniel Şerbănică

Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu