Programul de master CERCETARE FUNDAMENTALA DE MARKETING

Programul se adresează absolvenților programelor de licență în marketing care doresc să urmeze o carieră în cercetarea științifică fundamentală sau în învățământul superior, conducând la dobândirea abilităților și competențelor specifice acestor domenii.

Programul își propune să pregătească absolvenții care intenționează să urmeze un program doctoral în marketing, în țară sau în străinătate.

Programul se adresează în special absolvenților programelor de licență în domeniul “Marketing”, dar este deschis tuturor celor care doresc să urmeze o carieră în cercetare sau în învățământul superior în acest domeniu.

SEM I
1    Dreptul contractelor
2    Metode si tehnici de analiza si predictie in afaceri
3    Metodologia cercetării-dezvoltării-inovării
4    Microeconomie avansată
5    Marketing strategic
6.1    Comunicare în  limba română 1 (pentru cetățeni străini)
6.2    Comunicare în  limba engleză 1

SEM II    
1    Excelența în afaceri
2    Analiza economico-financiară
3    Metode avansate de analiză a datelor de marketing
4    Formule comunicaţionale pentru demersul ştiinţific
5    Analiza datelor de marketing utilizand SPSS
6.1    Comunicare în  limba română 2 (pentru cetățeni străini)
6.2    Comunicare în  limba engleză 2

SEM III    
1    Conceperea si redactarea lucrărilor științifice
2    Cercetări calitative de marketing
3    Modele de marketing
4    Metodologia cercetării științifice fundamentale
5    Proiectarea cercetarilor de marketing. Cercetari exploratorii
6.1    Comunicare în  limba română 3 (pentru cetățeni străini)
6.2    Comunicare în  limba engleză 3

SEM IV    
1    Sisteme inteligente de asistare a deciziilor de marketing
2    Seminar științific
3    Stagiu de cercetare

Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia
Lect.univ.dr. Alin Valentin Angheluță