Programul de master MARKETING ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ


Misiunea programului constă în formarea unor competenţe de marketing şi plasarea acestora în contextul dezvoltării durabile a organizaţiilor, instituţiilor publice, industriilor, pieţelor şi comunităţilor locale în vederea transformării sustenabile a modului în care funcţionează economia, societatea şi pieţele.


Scopul programului de masterat în Marketing şi dezvoltare durabilă este de a pregăti specialişti în marketing capabili să contribuie prin competenţele şi profesionalismul lor la dezvoltarea durabilă a organizaţiilor profit, non-profit sau instituţiilor publice în care lucrează, a industriilor şi pieţelor în care îşi desfăşoară activitatea, a comunităţilor locale din care fac parte sau chiar a propriilor afaceri.

SEM I
1    Strategii de marketing pentru dezvoltare durabila
2    Analiza mediului de marketing
3    Strategii de comunicare integrată de marketing
4    Marketing ecologic

SEM II    
1    Metode avansate de cercetare de marketing
2    Marketingul comunităților locale
3    Responsabilitatea sociala a corporației
4    Calitate și satisfacție în servicii
5.1.    Strategii și politici pentru dezvoltare regională
5.2.    Economia resurselor naturale

SEM III    
1    Marketing relational
2    Marketing global
3    Economia consumului sustenabil
4    Marketing intelligence
5.1.    Managementul proiectelor europene
5.2.    Evaluarea sustenabilității proiectelor

SEM IV        
1    Dezvoltarea durabilă europeană şi naţională
2    Seminar științific: proiecte aplicative în marketing și dezvoltare durabilă
3    Practică de specialitate

Conf. univ. dr. Călin Vegheş

Asist. univ. dr. Diana Dugulan

Prezentare MARKETING ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ