Programul de master MARKETING ONLINE

Programul îşi propune să contribuie la promovarea marketingului în România, alături de alte instituţii de învăţământ superior, de reprezentanţii mediului de afaceri şi de alte organizaţii interesate, cu scopul de a spori capacitatea companiilor de a valorifica oportunităţile de afaceri, de a îndeplini deopotrivă cerinţele şi aşteptările clienţilor, ca şi propriile obiective, în special la nivelul pieţelor globale virtuale.

Programul este dedicat absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă, interesaţi să îşi perfecţioneze competenţele şi cunoştinţele de marketing, inclusiv în noul mediu virtual oferit de reţelele de calculatoare şi comunicaţie. Se urmăreşte formarea unui segment de specialişti interesaţi să dobândească, prin intermediul acestui program de masterat, cunoştinţe şi competenţe în domeniul marketingului în general, şi al marketingului online în special.

SEM I
1    Marketing online
2    Cercetări de marketing online
3.1    Fundamentele marketingului
3.2    Managementul relațiilor cu clienții
4.1    Tehnologii multimedia  în  marketing
4.2    Marketing global

SEM II    
1    Sisteme inteligente pentru asistarea deciziilor de marketing
2    Analiza datelor de marketing utilizând SPSS
3.1    Marketingul serviciilor
3.2    Marketingul și managementul evenimentelor
4.1    Relații publice online
4.2    Managementul mărcilor

SEM III    
1    Strategii de marketing direct
2    Strategii de comunicare integrată de marketing
3.1    Publicitate online
3.2    Studiul comportamentului consumatorilor
4.1    Responsabilitatea socială a companiilor
4.2    Business-to-Business Marketing
5.1    Managementul marketingului
5.2    Marketing strategic

SEM IV    
1    Modelarea și simularea fenomenelor de marketing
2    Seminar științific
3    Practică de specialitate

Prof. univ. dr. Gheorghe Orzan

Prezentare MARKETING ONLINE