Programul de master MANAGEMENTUL MARKETINGULUI

Programul de masterat Managementul Marketingului se adresează economiştilor care beneficiază deja de o serie de cunoştinţe de marketing, celor care lucrează în domeniul marketingului sau îşi doresc o cariera de success şi care vor să  aprofundeze procesul de adoptare a deciziilor strategice necesare conducerii activităţii de marketingşi intenţionează să-şi dezvolte abilităţi de utilizare a unui întreg instrumentar analitic, cu scopul de a lua, astfel, decizii în condiţiile economiei de piaţă

Prin misiunea asumată  programul se încadrează în coordonatele misiunii generale a A.S.E. şi a Facultăţii de Marketing, cea de creator de forţă de muncă pentru liderii de piaţă.

Program are drept scop principal implementarea, dezvoltarea şi evaluarea conducerii activităţii de marketing în domenii diverse şi în situaţii complexe ce caracterizează mediul actual de afaceri.

1. Programul îşi propune să ofere cursanţilor cunoştinţele necesare pentru:

  • Înţelegerea rolului marketingului la nivelul managementului companiei
  • Înţelegerea cercetărilor de marketing, ca element central al fundamentării deciziilor de marketing
  • Înţelegerea modului de fundamentare a strategiilor şi a tacticilor de  marketing

2. Dezvoltarea unor competenţe generale şi profesionale care să permită absolvenţilor să-şi construiască o carieră în domeniul management-marketingului

3. Dobândirea, de către absolvenţii programului, a unor abilităţi manageriale în domeniul marketingului şi strategiilor de marketing

 SEM I
1    Managementul marketingului
2    Marketing relaţional
3    Metodologia cercetării
4    Psihosociologia comunicării
5.1    Strategii de marketing în turism
5.2    Managementul calităţii

SEM II    
1    Marketing strategic
2    Strategii de preţ
3    Strategii de comunicare integrată de marketing
4.1    Tehnologie comercială
4.2    Management turistic

SEM III    
1    Publicitate și planificare media
2    Managementul canalelor de marketing
3    Managementul mărcii şi dezvoltării noilor produse
4.1    Audit de marketing
4.2    Analiza mediului de marketing
4.3    Sisteme inteligente de asistare a deciziilor în marketing

SEM IV        
1.1    Managementul tranzacțiilor
1.2    Management strategic
2    Seminar științific: proiecte aplicate în marketing
3    Practica de specialitate

Conf. univ. dr. Ionel Dumitru