Programul de master CERCETĂRI DE MARKETING

  • de a pregăti şi perfecţiona personal calificat şi înalt calificat în domeniul cercetărilor de marketing;
  • de a promova spiritul gândirii libere, critice, al înnoirii cunoştinţelor economice, de marketing şi de cercetări de marketing;
  • de a dezvolta cercetarea ştiinţifică în domeniul marketingului şi cercetărilor de marketing, în colaborare cu instituţii similare din ţară şi de pe plan internaţional;
  • de a asigura o permanentă legătură cu organizaţiile specializate în domeniul cercetărilor de marketing prezente pe piaţa românească;
  • de a apăra cadrul democratic universitar, întemeiat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în statul de drept.

Misiunea programului de masterat Cercetări de Marketing este concordantă cu profilul şi specializarea Facultăţii Marketing, care organizează acest program.

Program are drept scop principal implementarea, dezvoltarea şi evaluarea  cercetărilor de marketing în domenii diverse şi în situaţii complexe ce caracterizează mediul actual de afaceri.

Planurile de învăţământ ale programului de studii Cercetări de Marketing cuprind discipline de cunoaştere avansată în domeniul studiilor universitare de masterat (discipline de aprofundare), discipline de sinteză, cu un conţinut corespunzător misiunii asumate, cât şi module de pregătire complementară, necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii universitare de masterat pe piaţa muncii.

SEM I
1    Modele de marketing
2    Cercetări calitative de marketing
3    Metodologia cercetării
4.1    Cercetări operaționale
4.2    Data Mining
5.1    Managementul marketingului
5.2    Marketingul relational

SEM II
1    Metode avansate de analiză a datelor de marketing
2    Analiza concurenței și strategii competitive
3.1    Tehnologie comercială
3.2    Management turistic
4.1    Strategii de comunicare integrată de marketing
4.2    Marketing strategic

SEM III
1    Analiza mediului de marketing
2    Sisteme inteligente de asistare a deciziilor în marketing
3    Audit de marketing
4.1    Managementul mărcii și dezvoltării noilor produse
4.2    Managementul canalelor de marketing

SEM IV
1.1    Strategii de preț
1.2    Marketingul târgurilor și expozițiilor
2    Seminar științific
3    Practică de specialitate

Lect. univ. dr.  Mihai Orzan