Programul de master MARKETING ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI

Specialiştii implicaţi în acest program de master oferă, celor dornici să-şi dezvolte abilităţile şi să-şi consolideze cariera în domeniul afacerilor, plusvaloare profesională, prin perfecţionarea cunoştinţelor de marketing şi de comunicare.

De a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri, oferind profesionişti cu o înaltă calificare în domeniul marketingului şi al comunicării de marketing.

  • Persoane care lucrează în compartimente de marketing şi doresc să îşi dezvolte competenţele în domeniul marketingului;
  • Persoane care vizează o poziţie în cadrul unui compartiment de marketing sau în cadrul unor companii specializate în diferite domenii ale marketingului;
  • Persoane din diferite compartimente organizaţionale, care doresc să coopereze mai eficient cu specialiştii în marketing.

Conf. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu

Lect. univ. dr.  Mihai Roşca