Programul de master MARKETING INTERNAŢIONAL

Misiunea programului este aceea de a pregăti specialişti de înaltă clasă în domeniul marketingului internaţional, în contextul integrării economiei româneşti în economia europeană.

Să completeze pregătirea de marketing a cursanţilor cu o amplă componentă de relaţii economice internaţionale şi marketing internaţional.

Programul este destinat celor ce doresc să îşi dezvolte cunoştinţele şi competenţele în domeniul marketingului la nivel internaţional. Corpul profesoral ce asigură susţinerea cursurilor şi a dezbaterilor face parte din Academia de Studii Economice Bucureşti şi se distinge printr-o foarte bună pregătire şi o înaltă ţinută academică.

SEM I    
1    Istoria Europei și a Uniunii Europene. Artă și civilizație europeană
2    Economie mondială
3    Strategii de marketing în turismul internaţional
4    Limba engleză 1
5.1    Business-to-business marketing
5.2    Fundamentele marketingului
5.3    Marketingul serviciilor
5.4    Management strategic

SEM II
1    Managementul marketingului
2    Marketing internaţional
3    Practici concurenţiale şi anticoncurenţiale în Uniunea Europeană
4    Managementul relaţiilor cu clienţii
5    Auditul în marketingul internaţional
6    Limba engleză 2

SEM III    
1    Geopolitică
2    Strategii de comunicare promoţională
3    Eurostrategii în domeniul agroalimentar
4    Relaţii publice
5    Cercetări de marketing internaţional

SEM IV    
1    Marketingul şi managementul evenimentelor
2    Seminar stiintific: Analiza datelor utilizand SPSS
3    Practica de specialitate

Lect. univ. dr. Anca Francisca Cruceru