Programul de master MARKETING STRATEGIC

Să dezvolte o categorie de profesionişti în domeniul marketingului, în România, care să contribuie la dobândirea avantajului competitiv pe piaţă, pentru organizaţiile în care vor acţiona în calitate de manageri sau specialişti

Să contribuie la promovarea marketingului în România, alături de alte instituţii de învăţământ superior, de reprezentanţii mediului de afaceri şi de alte părţi interesate, cu scopul de a spori capacitatea organizaţiilor de a valorifica oportunităţile de afaceri, de a îndeplini deopotrivă propriile obiective şi aşteptările clienţilor, ale pieţelor vizate.

Programul este destinat celor ce doresc să îşi dezvolte cunoştinţele şi competenţele în domeniul marketingului, din perspectiva elaborării şi implementării strategiilor de marketing.

SEM I    
1    Managementul marketingului
2    Metode şi modele în marketing
3    Marketingul produselor financiare
4.1    Business-to-business marketing
4.2    Fundamentele marketingului
4.3    Marketingul serviciilor
4.4    Management strategic

SEM II    
1    Comunicare integrată de marketing
2    Marketing şi concurenţă
3    Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru afaceri
4    Marketing strategic
5    Politici strategice pe piețe concurențiale

SEM III    
1    Strategii de marketing direct
2    Sisteme expert în marketing
3    Managementul relaţiilor cu furnizorii şi clienţii
4    Metode cantitative în marketing

SEM IV    
1    Strategii de marcă
2    Seminar științific: proiecte aplicative în marketing
3    Practica de specialitate

Prof. univ. dr. Laurenţiu-Dan Anghel

Lect. univ. dr. Alina Filip