.:: Facultatea de Marketing ::.

Planul de învăţământ

- Masterat: Marketing international -

 
 
 

DOWNLOAD

download acrobat reader
Pentru a putea vedea documentele trebuie să instalaţi (gratuit) Adobe Acrobat Reader

Audienţa vizată

Programul este destinat celor ce doresc să îşi dezvolte cunoştinţele şi competenţele în domeniul marketingului, în contextul integrării României în Uniunea Euopeană, la orizontul anului 2007. Corpul profesoral ce asigură susţinerea cursurilor şi a dezbaterilor face parte din Academia de Studii Economice Bucureşti şi se distinge printr-o foarte bună pregătire şi înaltă ţinută academică.

În esenţă, programul este dedicat absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă:

  • absolvenţi ai Facultăţii de Marketing din cadrul ASE Bucureşti - care constituie segmentul principal pentru care a fost proiectat programul;

  • absolvenţi ai altor facultăţi - un segment interesat să dobândească deopotrivă cunoştinţe şi competenţe în domeniul marketingului şi al integrării europene.

 

Istoric

Acest program de masterat profesional debutează în anul universitar 2004/2005.

Conducerea programului

  • Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia - Director al programului

  • Lect . univ. dr. Anca Francisca Cruceru - Director adjunct al programului

  • Asist. univ. drd. Alin Valentin Angheluta - Asistent al programului

 

Untitled Document
Untitled Document

Academia de Studii Economice - Facultatea de Marketing

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 13-15, sect. 1, cod 010511, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80;      021 319 19 00  interioare: 237, 254, 259, 464, 465, 467,468,469

Relaţii cu publicul - E-mail facultate:  facultatea.marketing@ase.ro

Administrator site: webmaster_mk@mk.ase.ro