.:: Facultatea de Marketing ::.

Planul de învăţământ

- Masterat: Marketing strategic -

   
   
   

DOWNLOAD

download acrobat reader
Pentru a putea vedea documentele trebuie să instalaţi (gratuit) Adobe Acrobat Reader

Audienţa vizată

Programul este destinat celor ce doresc să îşi dezvolte cunoştinţele şi competenţele în domeniul marketingului, din perspectiva elaborarii si implementari strategiilor de marketing.

În esenţă, programul este dedicat absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă:

  • absolvenţi ai Facultăţii de Marketing din cadrul ASE Bucureşti - care sunt interesati sa îsi perfectioneze competentele si cunostintele de marketing si care constituie segmentul principal pentru care a fost proiectat programul;

  • absolvenţi ai altor facultăţi - un segment interesat sa dobândeasca, prin intermediul acestui program de masterat, cunostinte si competente în domeniul marketingului strategic.

Structura programului a fost proiectata astfel încât sa ofere posibilitatea aprofundarii unor arii actuale, de mare interes pentru decidentii si specialistii în marketing, din România si de pe plan international.

"Marketing Strategic" este un program care asigura o pregatire postuniversitara competitiva, la standarde europene.

Istoric

Acest program de masterat profesional debutează în anul universitar 2004/2005.

Conducerea programului

  • Prof. univ. dr. Laurenţiu-Dan Anghel - Director al programului

  • Lect. univ. dr. Alina Filip - Director adjunct al programului

  • Prep. univ. drd. Bogdan Georgescu - Asistent al programului

 

Untitled Document
Untitled Document

Academia de Studii Economice - Facultatea de Marketing

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 13-15, sect. 1, cod 010511, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80;      021 319 19 00  interioare: 237, 254, 259, 464, 465, 467,468,469

Relaţii cu publicul - E-mail facultate:  facultatea.marketing@ase.ro

Administrator site: webmaster_mk@mk.ase.ro