.:: Facultatea de Marketing ::.

Planul de învăţământ

- Masterat: Relaţii publice în Marketing -

 

   
   
   

DOWNLOAD

download acrobat reader
Pentru a putea vedea documentele trebuie să instalaţi (gratuit) Adobe Acrobat Reader

Audienţa vizată

Programul de masterat profesional "Relaţii publice în Marketing" este destinat celor ce doresc să îşi dezvolte cunoştinţele şi competenţele în domeniul relaţiilor publice, atât din perspectiva sectorului corporativ, cât şi din cea a sectorului non-profit.

În esenţă, programul este dedicat absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă:

  • absolvenţi ai Facultăţii de Marketing din cadrul ASE Bucureşti - care constituie segmentul principal pentru care a fost proiectat programul;

  • absolvenţi ai altor facultăţi - un segment interesat să dobândească deopotrivă cunoştinţe şi competenţe în domeniul marketingului şi al integrării europene.

Structura programului a fost proiectată în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei resurselor umane de specialitate, reprezentate de agenţiile de relaţii publice, agenţiile de publicitate şi companiile multinaţionale.

Un element distinctiv al programului de masterat este concordanţa sa cu recomandările formulate de Commission on Public Relations Education, organism internaţional recunoscut în învăţământul de relaţii publice, precum şi cu experienţa ţărilor cu tradiţie în învăţământul de relaţii publice.

Istoric

Acest program de masterat profesional debutează în anul universitar 2004/2005. Majoritatea cursurilor din structura programului reprezintă o noutate absolută în învăţământul de specialitate din România.

Corpul profesoral ce asigură susţinerea cursurilor şi a dezbaterilor face parte din colectivul Catedrei de Marketing a Facultăţii de Marketing din cadrul ASE Bucureşti, care se distinge printr-o foarte bună pregătire şi înaltă ţinută academică. Totodată, studenţii masteranzi au ocazia de a dezbate teme de mare interes şi cu alţi specialişti în domeniul relaţiilor publice în marketing.

Conducerea programului

  • Prof. univ. dr. Daniel şerbănică - Director al programului

  • Lect.univ.dr. Mihaela Constantinescu - Director adjunct al programului

  • Asist.univ.drd. Daniel Moise - Asistent al programului

 

Untitled Document
Untitled Document

Academia de Studii Economice - Facultatea de Marketing

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 13-15, sect. 1, cod 010511, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80;      021 319 19 00  interioare: 237, 254, 259, 464, 465, 467,468,469

Relaţii cu publicul - E-mail facultate:  facultatea.marketing@ase.ro

Administrator site: webmaster_mk@mk.ase.ro