Cercetare
Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

CEMARK

CEMARK este constituit ca organism de cercetare în cadrul  Academiei de Studii Economice Bucureşti. Activitatile sale se adreseaza cu precadere întreprinderilor cu activitate pe piata interna şi internationala , specialistilor în marketing din întreprinderi şi institutii publice şi private, întreprinderilor mici şi mijlocii, organizatiilor neguvernamentale, organizatiilor şi partidelor politice, tuturor celor interesati de marketing.


Activitatea


Activitatea de cercetare ştiinţifică finantata se desfasoara prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare şi activitatilor cuprinse, dupa caz, în:

  • Programe  nationale  de  cercetare  ştiinţifică, precum  şi  managementul  acestora, finantate de Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie şi Inovare

  • Programe de cercetare ştiinţifică finantate de Ministerul Educatiei şi Cercetarii, prin Consiliul National al Cercetarii ştiinţifice din Învatamântul Superior

  • Teme de cercetare ştiinţifică şi consultanta contractate cu societati comerciale, organizatii guvernamentale şi neguvernamentale

  • Programe   institutionale   coordonate   de   Biroul   Senatului   Academiei   de   Studii Economice şi finantate din fonduri proprii

  • Programe institutionale coordonate de Departamentul de Cercetări Economice al ASE Bucureşti

  • Programele  departamentale  coordonate  de  catedre  şi  facultati,  care  cuprind şi cercetarile individuale finantate.

Pentru desfasurarea activitatilor de cercetare la cote înalte de performanta, CEMARK dispune de resurse umane cu o bogata experienta în domeniul marketingului, deopotriva sub aspect conceptual şi aplicativ , spatii adecvate , dotare cu mijloace audio-video moderne , acces la Internet , banca de date comerciale şi de marketing, referitoare la piata româneasca şi la piete internationale.

Adresa :


Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Marketing - CEMARK


Str. Mihai Eminescu nr. 13-15, sector 1 , Cod postal 010511, Bucureşti, România


Telefon : (021) 319 19 00 ; 319 19 01 - interioare: 237, 254 şi 259  


 E-mail: cemark@mk.ase.ro


Site-ul web va functiona la adresa:www.cemark.ase.ro

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: