Cercetare
Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Revista Romană de Marketing

Revista Română de Marketing, publicatie de nivel ştiintific din România, a fost fondată în iunie 2006 şi a reuşit să aducă, de la început, în paginile sale, opiniile unor reputati specialişti din tară şi din străinătate.

Revista are o aparitie trimestrială, pe suport de hârtie şi în format electronic.

Acreditare şi indexare:
- Consiliul National al Cercetării ştiintifice din învătământul Superior (B+).
- Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Marketing, editia 12.
- EBSCO host (Academic Search Complete).
- Index Copernicus (Journal Master List).
- ProQuest (ABI/INFORM Global).

Continutul variantei online poate fi accesat pe bază de abonament sau prin intermediul bazei de date Rosetti International.

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: