ļ»æ
Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Consiliul Studentilor

CONSILIILE STUDENTILOR este compus din toti studentii reprezentanti ai seriilor din cadrul fiecarui an de studiu al programelor de licenta si masterat, si are ca atributii:

 • mentinerea unui contact direct si constant cu colegii studenti ai facultatii pentru a cunoaste situatiile cu care acestia se confrunta;
 • consultarea studentilor facultatii inainte de a initia diverse propuneri si de a participa la luarea de decizii cu privire la acestia;
 • luarea in considerare a observatiilor primite de la studentii reprezentanti si de la colegii studenti ai facultatii precum si observatii, sugestii si propuneri personale;
 • mentinerea legaturii cu profesorii si personalul administrativ (secretariat) care se ocupa de seria pe care o reprezinta;
 • consultarea colectivului seriei pe care o reprezinta, transmiterea cadrelor didactice a puncului de vedere al majoritatii si implicarea in programarea datelor probelor de verificare si examenelor;
 • implicarea in procesul de evaluare semestriala a cadrelor didactice care au desfasurat activitati la grupele si formatiile de studiu din cadrul facultatii;
 • implicarea in organizarea procesului de alegere a reprezentantilor studentilor la nivelul grupelor si formatiilor de studiu din cadrul facultatii;
 • realizarea de propuneri cu privire la proiectele ce ar putea fi dezvoltate de USASE;
 • oferirea avizelor solicitate cu privire la desfasurarea activitatii in diverse Comisii de specialitate sau Cluburi ale USASE;
 • validarea candidaturilor studentilor reprezentanti pentru participarea la alegerile pentru desemnarea reprezentantilor studentilor in Consiliul Facultatii.

Fiecare Consiliu al Studentilor are cāte un Birou Permanent, compus din studentii membri ai Consiliului Facultatii. Birourile Permanente ale Consiliilor Studentilor au ca atributii:

 • participarea activa la sedintele Consiliului Facultatii si prezentarea observatiilor primite de la studentii facultatii precum si observatii, sugestii si propuneri personale;
 • desemnarea reprezentantilor in comisiile de admitere la programele de licenta, masterat si in comisia de organizare a examenului de licenta pe facultate;
 • desemnarea reprezentantilor in comisiile de acordare a burselor, in Comisia de repartizare a biletelor de tabara oferite de ministerul de resort si in orice alte comisii constituite la nivelul facultatilor din care fac parte reprezentanti ai studentilor;
 • organizarea desfasurarii alegerilor la nivel de grupa, serie, an si facultate;
 • validarea candidaturilor studentilor reprezentanti pentru participarea la alegerile pentru desemnarea reprezentantilor studentilor in Senatul Universitar;
 • implicarea in organizarea si desfasurarea procesului de evaluare academica semestriala;
 • nominalizarea studentilor reprezentanti in comisia de cazare;
 • implicarea in organizarea la nivelul facultatii de conferinte, festivitatea de deschidere a anului universitar, intālniri cu reprezentantii conducerii facultatii, balul bobocilor, precum si a altor evenimente de ordin academic, cultural, economic si social.
Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: