Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Marketing si dezvoltare durabila

Misiune

Misiunea programului constă în formarea unor competenţe de marketing şi plasarea acestora în contextul dezvoltării durabile a organizaţiilor, instituţiilor publice, industriilor, pieţelor şi comunităţilor locale în vederea transformării sustenabile a modului în care funcţionează economia, societatea şi pieţele.

Scopul programului

Scopul programului de masterat în Marketing şi dezvoltare durabilă este de a pregăti specialişti în marketing capabili să contribuie prin competenţele şi profesionalismul lor la dezvoltarea durabilă a organizaţiilor profit, non-profit sau instituţiilor publice în care lucrează, a industriilor şi pieţelor în care îşi desfăşoară activitatea, a comunităţilor locale din care fac parte sau chiar a propriilor afaceri.

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: