Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Marketing si dezvoltare durabila

Marketing si dezvoltare durabila

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1 Strategii de marketing pentru dezvoltare durabila 8 E 2 2 - 4 Marketing
2 Analiza mediului de marketing E V 2 2 - 4 Marketing
3. Strategii de comunicare integrata de marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
4. Marketing ecologic 7 V 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1 Metode avansate de cercetare de marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
2 Marketingul comunitatilor locale 8 E 2 2 - 4 Marketing
3. Responsabilitatea sociala a corporatiei 4 V 1 1 - 2 Marketing
4. Calitate si satisfactie in servicii 4 V 1 1 - 4 Marketing
5.1 Strategii si politici pentru dezvoltare regionala 6 E 2 2 - 4 Economie Agroalimentara si a Mediului
5.2 Economia resurselor naturale 6 E 2 2 - 4 Economie Agroalimentara si a Mediului
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1 Marketing relational 6 E 2 1 - 3 Marketing
2 Marketing global 6 E 2 1 - 3 Marketing
3. Economia consumului sustenabil 6 E 2 1 - 3 Marketing
4. Marketing intelligence 6 V 2 2 - 4 Informatica de gestiune
5.1 Managementul proiectelor europene 6 V 2 1 - 3 Economia Agroalimentara si a Mediului
5.1 Evaluarea sustenabilitatii proiectelor 6 V 2 1 - 3 Economia Agroalimentara si a Mediului
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 10 6 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1 Dezvoltare durabila europeana si nationala 5 E 2 2 - 4 Marketing
2 Seminar stiintific: proiecte aplicative in marketing si dezvoltare durabila 10 V - 2 - 2 Marketing
3. Practica de specialitate 15 V - - 2 2 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 2 4 2 8
4 Disertatie 10 E - 2 - 2 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 40 - 2 6 2 10
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: