Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Marketing international

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L T
1. Istoria Europei si a Uniunii Europene. Arta si civilizatie europeana 7 E 2 2 - 4 Filosofie si Stiinte Socio-Umane
2. Economie mondiala 6 E 1 1 - 2 Relatii economice internationale
3. Strategii de marketing in turismul international 6 V 1 1 - 2 Marketing
4 Limba engleza 1 4 V - 4 - 4 Limbi moderne si Comunicare in afaceri
5.1 Business-to-business marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
5.2 Fundamentele marketingului 7 E 2 2 - 4 Marketing
5.3 Marketingul serviciilor 7 E 2 2 - 4 Marketing
5.4 Management strategic 7 E 2 2 - 4 UNESCO pentru administrarea afacerilor
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 6 10 - 16
4 Disertatie 10 E - - - - Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 40 - 2 2 22 26
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L T
1. Managementul marketingului 6 E 1 1 - 2 Marketing
2. Marketing international 7 E 2 2 - 4 Marketing
3. Practici concurentiale si anticoncurentiale in Uniunea Europeana 5 V 1 1 - 2 Marketing
4 Managementul relatiilor cu clientii 4 E 1 1 - 2 Marketing
5 Auditul in marketingul international 4 E 1 1 - 2 Marketing
6 Limba engleza 2 4 V - 4 - 4 Limbi moderne si Comunicare in afaceri
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 6 10 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L T
1. Geopolitica 6 V 1 1 - 1 Turism si Geografie
2. Strategii de comunicare promotionala 6 E 2 2 - 4 Marketing
3. Eurostrategii in domeniul agroalimentar 5 V 1 1 - 2 Marketing
4 Relatii publice 6 E 2 2 - 4 Marketing
5 Cercetari de marketing international 7 E 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L T
1 Marketingul si managementul evenimentelor 5 E 2 2 - 4 Marketing
2 Seminar stiintific: Analiza datelor utilizand SPSS 10 V - - 2 2 Marketing
3. Practica de specialitate 15 C - - 20 20 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 2 2 22 26
4 Disertatie 10 E - - - - Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 40 - 2 2 22 26
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: