Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Managementul marketingului

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Managementul marketingului 7 E 2 2 - 4 Marketing
2. Marketing relational 7 E 2 2 - 4 Marketing
3. Metodologia cercetarii 4 V 1 1 - 2 Relatii economice internationale
4 Psihosociologia comunicarii 4 V 1 1 - 2 Filosofie si Stiinte Socio-Umane
5.1 Strategii de marketing in turism 8 E 2 2 - 4 Marketing
5.2 Managementul calitatii 8 E 2 2 - 4 Business, Stiintele comsumatorului si Managamentul calitatii
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Marketing strategic 8 E 2 2 - 4 Marketing
2. Strategii de pret 8 E 2 2 - 4 Marketing
3. Strategii de comunicare integrata de marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.1 Tehnologie comerciala 7 E 2 2 - 4 Business, Stiintele consumatorului si managementul calitatii
4.2 Management turistic 7 E 2 2 - 4 Turism si Geografie
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Publicitate si planificare media 7 V 2 2 - 4 Marketing
2. Managementul canalelor de marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
3. Managementul marcii si dezvoltarii noilor produse 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.1 Audit de marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
4.2 Analiza mediului de marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
4.3 Sisteme inteligente de asistare a deciziilor in marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1.1 Managementul tranzactiilor 5 V 2 2 - 4 Relatii economice internationale
1.2 Management strategic 5 V 2 2 - 4 UNESCO pentru administrarea afacerilor
2. Seminar stiintific: proiecte aplicate in marketing 10 V - - 2 2 Marketing
3 Practica de specialitate 15 C - - 20 20 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 2 2 22 26
4 Disertatie 10 E - - - - Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 40 - 2 2 22 26
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: