Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Marketing online

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2015-2016

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Marketing online 8 E 2 2 - 4 Marketing
2. Cercetări de marketing online 8 E 2 2 - 4 Marketing
3.1 Fundamentele marketingului 7 E 2 2 - 4 Marketing
3.2 Marketingul serviciilor 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.1 Tehnologii multimedia in marketing 7 E 2 2 - 4 Cibernetică şi informatică economică
4.2 Managementul relaţiilor cu clienţii 7 E 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2015-2016

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Sisteme inteligente pentru asistarea deciziilor de marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
2. Analiza datelor de marketing online 8 E 2 2 - 4 Marketing
3.1 Managementul mărcilor 7 E 2 2 - 4 Marketing
3.2 Marketingul evenimentelor 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.1 Responsabilitatea socială a companiilor 7 V 2 2 - 4 Marketing
4.2 Business-to-Business Marketing 7 V 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2016-2017

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Strategii de marketing direct 6 E 2 2 - 4 Marketing
2. Strategii de comunicare integrată de marketing 6 E 2 2 - 4 Marketing
3.1 Publicitate online 6 E 2 2 - 4 Marketing
3.2 Studiul comportamentului consumatorilor 6 E 2 2 - 4 Marketing
4.1 Marketing prin reţele sociale şi reţele mobile 6 E 2 1 - 3 Marketing
4.2 Marketing global 6 E 2 1 - 3 Marketing
5.1 Managementul marketingului 6 V 2 1 - 3 Marketing
5.2 Marketing strategic 6 V 2 1 - 3 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 10 6 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2016-2017

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1 Modelarea si simularea fenomenelor de marketing 5 E 2 2 - 4 Marketing
2 Seminar stiintific 10 V - - 2 2 Marketing
3. Practica de specialitate: Proiecte aplicate in marketing online 15 C - - 20 20 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 2 2 22 26
4 Disertatie 10 E - - - - Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 40 - 2 2 22 26
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: