Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Marketing strategic

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Managementul marketingului 8 E 2 2 - 4 Marketing
2. Metode si modele in marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
3 Marketingul produselor financiare 7 V 2 2 - 4 Marketing
4.1 Business-to-business marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.2 Fundamentele marketingului 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.3 Marketingul serviciilor 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.4 Management strategic 7 E 2 2 - 4 UNESCO pentru administrarea afacerilor
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Comunicare integrata de marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
2. Marketing si concurenta 7 E 2 2 - 4 Marketing
3 Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru afaceri 6 V 2 2 - 4 Informatica si Cibernetica economica
4 Marketing strategic 5 E 1 1 - 2 Marketing
5 Politici strategice pe piete concurentiale 5 E 1 1 - 2 Economie si Politici economice
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Strategii de marketing direct 8 E 2 2 - 4 Marketing
2. Sisteme expert in marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
3 Managementul relatiilor cu furnizorii si clientii 8 E 2 2 - 4 Marketing
4 Metode cantitative in marketing 7 V 2 2 - 4 Matematici aplicate
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1 Strategii de marca 5 E 2 2 - 4 Marketing
2 Seminar stiintific: proiecte aplicative in marketing 10 V - - 2 2 Marketing
3. Practica de specialitate 15 C - - 20 20 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 2 2 22 26
4 Disertatie 10 E - - - - Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 40 - 2 2 22 26
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: