.:: Facultatea de Marketing ::.

Studii aprofundate

 

Semestrul I
Semestrul al II-lea

 

DOWNLOAD

Planul de invatamant pentru studii aprofundate
download acrobat reader
Pentru a putea vedea documentele trebuie sa instalati (gratuit) Adobe Acrobat Reader

 

 

Anul 1995 este marcat de debutul programului de studii aprofundate "Sisteme de Marketing". Studiile programului se desfasoara pe durata a doua semestre si se finalizeaza prin sustinerea unei disertatii. Examenul de disertatie consta dintr-o singura proba si anume: prezentarea si sustinerea lucrarii de disertatie. Nota de promovare a examenului este cel putin 6 (sase).

În perioada 1996-2004 au urmat programul de studii aprofundate "Sisteme de Marketing" 206 studenti.

Semestrul IX , anul universitar 2003 - 2004

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Nr. puncte credit

Forma de verificare

Nr. ore/saptamâna

Catedra de care apartine disciplina

C
S
L
P

1.

Comunicatia în marketing

5

E

2

2

-

-

Marketing

2.

Logistica marfurilor

5

E

2

2

-

-

Marketing

3.

Marketing  strategic

5

E

2

2

-

-

Marketing

Total la disciplinele obligatorii

15

3 E

6

6

-

-

 

TOTAL GENERAL

3 E

6

6

-

-

 

Nota:     E - examen;

C - curs; S - seminar; L - lucrari practice în laborator; P - proiecte

Semestrul X, anul universitar 2003-2004

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Nr. puncte credit

Forma de verificare

Nr. ore/saptamâna

Catedra de care apartine disciplina

C
S
L
P

1.

Marketing comparat

5

E

2

1

-

-

Marketing

2.

Metode si modele în marketing

6

E

1

1

-

-

Marketing

3 .

Sisteme expert în marketing

4

E

2

1

-

-

Marketing

Total la disciplinele obligatorii
15
3 E
6
6
-
-
 

TOTAL GENERAL

15

3 E

6

6

-

-

 

Nota:  E - examen;

C - curs; S - seminar; L - lucrari practice în laborator; P - proiecte

 

Untitled Document
Untitled Document

Academia de Studii Economice - Facultatea de Marketing

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 13-15, sect. 1, cod 010511, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80;      021 319 19 00  interioare: 237, 254, 259, 464, 465, 467,468,469

Relaţii cu publicul - E-mail facultate:  facultatea.marketing@ase.ro

Administrator site: webmaster_mk@mk.ase.ro